ENERGETSKA KONFERENCIJA

Analitičke podloge i publikacija Fiscus:

Jedan od organizatora Energetske konferencije je Institut za javne financije. Institut za javne financije izdaje časopis Fiscus.

Fiscus je analitička serijska publikacija Instituta za javne financije. Predmet analiza su aktualna ekonomska pitanja koja utječu na stabilnost javnih financija ili se odnose na proizvodnju dobara i pružanje usluga od šireg društvenog interesa. Riječ je o temama kojima u znanstvenoj i stručnoj javnosti nije posvećena primjerena pozornost, a odnose se na sektore ekonomije u kojima je na bilo koji način (izravno ili neizravno) zastupljen javni interes. Na znanstvenim i stručnim temeljima se nastoje osnažiti i potaknuti rasprave o uspostavljanju i očuvanju stabilnosti hrvatskih državnih financija i gospodarstva promoviranjem transparentnog, razboritog i odgovornog upravljanja. Stoga su teme usmjerene na identifikaciju i kvantifikaciju potencijalnih rizika koji mogu narušiti stabilnost javnih financija, razvoj tržišta, konkurentnost hrvatskog gospodarstva i ekonomski položaj stanovništva.

U kontekstu Energetske konferencije posebno ističemo dva broja Fiscus-a koji se bave specifičnim energetskim temama:

Zaključci s 1. Energetske konferencije:

Zaključci s 2. Energetske konferencije:

BSP Energetska Knjiga Zakljucaka Final 3-7-2018.pdf
Zbornik_Energetska konferencija_2019_ver03.pdf